فرم ارسال تقریرات، مقالات و آثار مرتبط با درس شناخت شناسی
 نام* :
 نام خانوادگی* :
 داوطلب ورود به کانون:      عضو رسمی کانون  ترم تحصیلی
 رشته و مقطع تحصیلی دانشگاهی:
 
 نوع اثر:   تقریر درس             مقاله             سایر
 
 موضوع اثر*:
 
 شرح مختصر موضوع:
 
بارگذاری اثر*:
 
     
 
   
   
  قابل توجه داوطلبان محترم
به علت بروز نقص فنی تا اطلاع ثانوی فایلها، مقالات و تقریرات خود را از طریق پست الکترونیک ذیل ارسال فرمایید
kanoonandishe@chmail.ir