فرم ارسال تقریرات، مقالات و آثار مرتبط با درس انسان شناسی
 نام* :
 نام خانوادگی* :
 داوطلب ورود به کانون:      عضو رسمی کانون  ترم تحصیلی
 رشته و مقطع تحصیلی دانشگاهی:
 نوع اثر:   تقریر درس             مقاله             سایر
 موضوع اثر*:
 شرح مختصر موضوع:
 بارگذاری اثر*:
   
 
 
قابل توجه داوطلبان محترم!!
به علت بروز نقص فنی تا اطلاع ثانوی فایل ها، مقالات و تقریرات خود را از طریق پست الکترونیکی ذیل ارسال فرمایید.
kanoonandishe@chmail.ir