ارتباط با ما:

شماره دفتر: 63484-021 داخلی 119 و 111

سرپرست کانون: آقای تیموریان 09194628672

مسئول واحد خواهران: خانم مظفری 09369238335

سایت: Kanoonandishe.hodat.ir

کانال تلگرام: @Kanoun_andishe_eslami