کانون اندیشه اسلامی به صورت یک مرکز تحصیلات تکمیلی و تربیت تخصصی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با قصد تربیت نخبگان دانشگاهی در جهت کسب و ترویج نظام اندیشه ناب اسلامی و ورود در عرصه های نقد و اصلاح علوم دانشگاهی موجود و تولید علوم اسلامی مورد نیاز تمدن اسلامی، اقدام به راه اندازی دوره های 4 ترمه تربیتی-آموزشی-پژوهشی برای برادران و خواهران کرده است.

 

هدف:

کشف و جذب مستعدین عرصه تولید علم بومی و نهضت نرم افزاری، نخبه پروری و تربیت تخصصی (ایجاد دستگاه شناخت صحیح و دقیق، انتقال نظام اندیشه دینی و انسان شناسی الهی، کشف نقشه راه و منظومه فکری و مطالبات مقام معظم رهبری در عرصه های تولید علم، سبک زندگی و تمدن سازی و متخلق شدن به اخلاق اسلامی در متن زندگی علمی-سیاسی-اجتماعی، اندیشه ورزی و کارورزی در عرصه تولید علم و فلسفه علوم به صورت جمعی تحت نظر اساتید) و بکارگیری در عرصه های تولید علم و نقد و تدوین فلسفه علوم مورد نیاز تمدن اسلامی.

سرفصل ها:

1- شناخت شناسی: در این درس دانشجویان ابتدا با منطق و روش تفکر و اندیشیدن صحیح آشنا خواهند شد. در ادامه فلسفه اسلامی و اصول و فلسفه را برای ورود تخصصی در عرصه فلسفه علوم مختلف دانشگاهی می آموزند.

2- انسان شناسی:  از آنجایی که مباحث تمدن سازی و علوم مختلف که در این مسیر ایفای نقش می کنند به انسان، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی و سیاسی و روابط بین انسان ها و انسان با خالق و انسان در قبل از دنیا و بعد از دنیا، می پردازد، بنابراین در درس انسان شناسی ابتدا بر اساس سیر انسان شناسی علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) در کتاب الانسان، جهان بینی توحیدی انسانی را فراگرفته و بعد با کتاب های انسان و ایمان و انسان کامل شهید مطهری بحث را تعمیق بخشیده و نهایتا به نقد و تحلیل مکاتب مختلف فکری پرداخته می شود.

3- مطالبات رهبری:  از آنجایی که دانشجویان باید تمام جهتگیری ها و حرکت ها و تلاشهای خود را با جهتگیری ها و حرکت ها و تلاشها و نظرات ولی جامعه هماهنگ کنند و از او الهام بگیرند بنابراین در مورد نظام اندیشه مقام معظم رهبری در موضوعات مرتبط با بحث تمدن سازی، سبک زندگی و تولید علم و فلسفه های مضاف که جهتگیری کانون و حرکت دانشجویان در آن به این سمت است، باید با اندیشه ورزی و هدایت اساتید به نظام و هندسه فکری امام امت دست یابند. 

4- اخلاق و عرفان اجتماعی و حکومتی: نخبگانی که وارد عرصه جهاد فی سبیل ا... در میدان تولید علم و فلسفه علوم شده اند باید به ابزار مهم جهاد که جهاد اکبر یا جهاد با نفس می باشد نیز مسلح شوند. در این مسیر سیره و تفکرات امام راحل عظیم الشان را که اخلاق و عرفان را در متن زندگی اجتماعی، سیاسی و حکومتی پیاده کرده اند، الگوی خود قرار داده و از کتاب 40 حدیث و آداب و صلاه حضرت امام کمک گرفته و با برخی کتب اخلاقی عملی از شاگردان مکتب امام این مبحث تکمیل می شود.

5- کارگاه های پژوهشی و مهارتی: دانشجویان از مجموع مباحث آموخته در سرفصلهای فوق باید بستر عملی برای اندیشه ورزی در بستر اقدام و کارورزی را برای خود در نظر بگیرند که در حیطه تخصصی خود به صورت جمعی(گروه های تخصصی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی ، هنر و ...) بر اساس نظام اندیشه و تفکر صحیح ، اقدام به بررسی فلسفه علوم، نقد علوم، تولید فلسفه علوم، تدوین متون علمی دانشگاهی، برگزاری کرسی های تخصصی آزاد اندیشی و آزاد فکری، شرکت در همایشها و نشستهای تخصصی و ... خواهند کرد.

ترم

شناخت شناسی

انسان شناسی

مطالبات رهبری

اخلاق

کارگاه پژوهشی

1

منطق (شهید مطهری)

انسان قبل از دنیا  (علامه طباطبایی)

تولید علم

40 حدیث امام(ره)

.......

2

فلسفه (شهید مطهری)

انسان در دنیا و بعد از دنیا (علامه طباطبایی)

سبک زندگی اسلامی

مراحل اخلاق در قرآن (علامه جوادی)

کارگاه پژوهشی

3

اصول و فلسفه1

(شهید مطهری)

انسان و ایمان (شهید مطهری)

تمدن سازی

اخلاق (آیت ا... مشکینی)

کارگاه پژوهشی

4

اصول و فلسفه 2

(شهید مطهری)

انسان کامل (شهید مطهری)

فلسفه های مضاف

آداب و صلاه امام(ره)

کارگاه پژوهشی

 

مخاطبان:

کانون اندیشه اسلامی از بین دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی با اولویت نخبگان علمی و فرهنگی و فارغ التحصیلان حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان اقدام به ثبت نام اولیه کرده که پس از طی مراحل مصاحبه در یک دوره پیش ترم شرکت کرده و پس از تأیید نهایی طرفینی به مدت 4 ترم تحصیلی تحت آموزش و تربیت کانون قرار می گیرند. در حین آموزش و پس از آن دانشجویان یا دانش آموختگان صحنه عملیات جهادی را برای خدمت خود در نظر گرفته و همزمان در آن به مبارزه جدی مشغول می شوند؛ و انشاالله پل ارتباطی معارف عمیق اسلامی و مراجع علمی حوزه با کف دانشگاه و دانشگاهیان شده و عملا کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی را در دانشگاه راه اندازی کرده و نخبگان دانشگاهی را به سمت حوزه های نقد علوم غربی و تولید علمی بومی و دینی سوق دهند.